ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม

 

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย: ใหม่

Tip: คลิกที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
 
ชื่อหลักสูตร/หัวข้อบรรยาย วันเริ่มอบรม วันสิ้นสุดอบรม สถานที่ ลงทะเบียน (คน) ว่าง (คน) เอกสาร รูป
การพัฒนาสื่อใหม่ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented Reality)

หมายเหตุ อบรม 2 วัน

ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนค่ะ
25 ก.ค. 2562 09:30 น.26 ก.ค. 2562 16:30 น.ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์030  
การใช้งาน SharePoint ใน Office 365 เพื่อการทำงานร่วมกันทุกที่ทุกเวลา

หมายเหตุ อบรม 2 วัน

ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนค่ะ
20 ส.ค. 2562 09:30 น.21 ส.ค. 2562 16:30 น.ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์030  
สร้างโปสเตอร์ได้อย่างใจด้วย PowerPoint & PhotoScape

หมายเหตุ -

ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนค่ะ
18 ก.ย. 2562 09:30 น.18 ก.ย. 2562 16:30 น.ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์030  

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ based on Fluid 960 Grid System